BER.ONE
สมัครสมาชิก
จับยี่กี VIP - รอบที่ 64

3 ตัวบน

018

2 ตัวล่าง

41
หวยรัฐบาลไทย 4 มีนาคม 2567

รางวัลที่ 1

รอผล

สามตัวหน้า

รอผล

สามตัวหลัง

รอผล

2 ตัวล่าง

00
หวยออมสิน

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวย ธกส

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้นไทย 4 มีนาคม 2567
หวยหุ้นไทยเย็น

3 ตัวบน

857

2 ตัวล่าง

85
หวยลาว 4 มีนาคม 2567
ประชาชนลาว

3 ตัวบน

357

2 ตัวล่าง

89
ลาว (พิเศษ)

3 ตัวบน

428

2 ตัวล่าง

54
ลาว (เช้า)

3 ตัวบน

473

2 ตัวล่าง

70
ลาว EXTRA

3 ตัวบน

014

2 ตัวล่าง

91
ลาว HD

3 ตัวบน

099

2 ตัวล่าง

31
ลาว VIP

3 ตัวบน

887

2 ตัวล่าง

48
ลาวกาชาด

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ลาวทีวี

3 ตัวบน

602

2 ตัวล่าง

49
ลาวประตูชัย

3 ตัวบน

982

2 ตัวล่าง

93
ลาวมิตรภาพ

3 ตัวบน

566

2 ตัวล่าง

45
ลาวสตาร์

3 ตัวบน

562

2 ตัวล่าง

64
ลาวสตาร์ VIP

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ลาวสันติภาพ

3 ตัวบน

351

2 ตัวล่าง

04
ลาวสัมพันธ์

3 ตัวบน

218

2 ตัวล่าง

62
ลาวสามัคคี

3 ตัวบน

511

2 ตัวล่าง

05
ลาวสามัคคี VIP

3 ตัวบน

851

2 ตัวล่าง

68
ลาวอาเซียน

3 ตัวบน

103

2 ตัวล่าง

46
หวยลาว

3 ตัวบน

915

2 ตัวล่าง

59
หวยเวียดนาม 4 มีนาคม 2567
หวยฮานอย 4D

3 ตัวบน

528

2 ตัวล่าง

52
หวยฮานอย VIP

3 ตัวบน

821

2 ตัวล่าง

18
ฮานอย (ดึก)

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ฮานอย (เช้า)

3 ตัวบน

582

2 ตัวล่าง

25
ฮานอย EXTRA

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ฮานอย HD

3 ตัวบน

387

2 ตัวล่าง

16
ฮานอยกาชาด

3 ตัวบน

819

2 ตัวล่าง

17
ฮานอยทีวี

3 ตัวบน

893

2 ตัวล่าง

70
ฮานอยพัฒนา

3 ตัวบน

105

2 ตัวล่าง

18
ฮานอยสตาร์

3 ตัวบน

902

2 ตัวล่าง

08
ฮานอยสามัคคี

3 ตัวบน

589

2 ตัวล่าง

46
ฮานอยอาเซียน

3 ตัวบน

599

2 ตัวล่าง

56
ฮานอยเฉพาะกิจ

3 ตัวบน

635

2 ตัวล่าง

14
ฮานอยไซง่อน

3 ตัวบน

169

2 ตัวล่าง

74
ฮานอยไซง่อน (VIP)

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้น VIP 4 มีนาคม 2567
จีน VIP (บ่าย)

3 ตัวบน

765

2 ตัวล่าง

58
จีน VIP (เช้า)

3 ตัวบน

939

2 ตัวล่าง

96
ดาวน์โจนส์ VIP

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
นิเคอิ VIP (บ่าย)

3 ตัวบน

171

2 ตัวล่าง

51
นิเคอิ VIP (เช้า)

3 ตัวบน

842

2 ตัวล่าง

46
รัสเซีย VIP

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
สิงค์โปร VIP

3 ตัวบน

140

2 ตัวล่าง

18
อังกฤษ VIP

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ฮั่งเส็ง VIP (บ่าย)

3 ตัวบน

708

2 ตัวล่าง

03
ฮั่งเส็ง VIP (เช้า)

3 ตัวบน

920

2 ตัวล่าง

22
เกาหลี VIP

3 ตัวบน

878

2 ตัวล่าง

68
เยอรมัน VIP

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ไต้หวัน VIP

3 ตัวบน

432

2 ตัวล่าง

40
หวยหุ้นต่างประเทศ 4 มีนาคม 2567
ดาวโจนส์สตาร์

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยมาเลย์

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยยูโร

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้น 4 มีนาคม 2567
หวยยูโร

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้นจีนรอบบ่าย

3 ตัวบน

824

2 ตัวล่าง

49
หวยหุ้นจีนรอบเช้า

3 ตัวบน

183

2 ตัวล่าง

92
หวยหุ้นดาวน์โจน

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้นนิเคอิรอบบ่าย

3 ตัวบน

923

2 ตัวล่าง

41
หวยหุ้นนิเคอิรอบเช้า

3 ตัวบน

683

2 ตัวล่าง

01
หวยหุ้นรัสเซีย

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้นสิงคโปร์

3 ตัวบน

221

2 ตัวล่าง

55
หวยหุ้นอังกฤษ

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้นอินเดีย

3 ตัวบน

229

2 ตัวล่าง

14
หวยหุ้นอียิปต์

3 ตัวบน

233

2 ตัวล่าง

00
หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบบ่าย

3 ตัวบน

597

2 ตัวล่าง

53
หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบเช้า

3 ตัวบน

895

2 ตัวล่าง

49
หวยหุ้นเกาหลี

3 ตัวบน

322

2 ตัวล่าง

96
หวยหุ้นเยอรมัน

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้นไต้หวัน

3 ตัวบน

531

2 ตัวล่าง

38
ฮานอย

3 ตัวบน

535

2 ตัวล่าง

91
ฮานอย (พิเศษ)

3 ตัวบน

393

2 ตัวล่าง

00
จับยี่กี VIP 4 มีนาคม 2567
จับยี่กี VIP - รอบที่ 1

3 ตัวบน

130

2 ตัวล่าง

78
จับยี่กี VIP - รอบที่ 2

3 ตัวบน

976

2 ตัวล่าง

27
จับยี่กี VIP - รอบที่ 3

3 ตัวบน

692

2 ตัวล่าง

76
จับยี่กี VIP - รอบที่ 4

3 ตัวบน

480

2 ตัวล่าง

62
จับยี่กี VIP - รอบที่ 5

3 ตัวบน

240

2 ตัวล่าง

88
จับยี่กี VIP - รอบที่ 6

3 ตัวบน

363

2 ตัวล่าง

67
จับยี่กี VIP - รอบที่ 7

3 ตัวบน

737

2 ตัวล่าง

54
จับยี่กี VIP - รอบที่ 8

3 ตัวบน

882

2 ตัวล่าง

80
จับยี่กี VIP - รอบที่ 9

3 ตัวบน

629

2 ตัวล่าง

25
จับยี่กี VIP - รอบที่ 10

3 ตัวบน

957

2 ตัวล่าง

00
จับยี่กี VIP - รอบที่ 11

3 ตัวบน

365

2 ตัวล่าง

97
จับยี่กี VIP - รอบที่ 12

3 ตัวบน

902

2 ตัวล่าง

53
จับยี่กี VIP - รอบที่ 13

3 ตัวบน

743

2 ตัวล่าง

77
จับยี่กี VIP - รอบที่ 14

3 ตัวบน

942

2 ตัวล่าง

44
จับยี่กี VIP - รอบที่ 15

3 ตัวบน

344

2 ตัวล่าง

25
จับยี่กี VIP - รอบที่ 16

3 ตัวบน

029

2 ตัวล่าง

56
จับยี่กี VIP - รอบที่ 17

3 ตัวบน

686

2 ตัวล่าง

92
จับยี่กี VIP - รอบที่ 18

3 ตัวบน

764

2 ตัวล่าง

86
จับยี่กี VIP - รอบที่ 19

3 ตัวบน

451

2 ตัวล่าง

18
จับยี่กี VIP - รอบที่ 20

3 ตัวบน

143

2 ตัวล่าง

57
จับยี่กี VIP - รอบที่ 21

3 ตัวบน

984

2 ตัวล่าง

45
จับยี่กี VIP - รอบที่ 22

3 ตัวบน

856

2 ตัวล่าง

16
จับยี่กี VIP - รอบที่ 23

3 ตัวบน

518

2 ตัวล่าง

39
จับยี่กี VIP - รอบที่ 24

3 ตัวบน

056

2 ตัวล่าง

90
จับยี่กี VIP - รอบที่ 25

3 ตัวบน

816

2 ตัวล่าง

41
จับยี่กี VIP - รอบที่ 26

3 ตัวบน

074

2 ตัวล่าง

15
จับยี่กี VIP - รอบที่ 27

3 ตัวบน

623

2 ตัวล่าง

88
จับยี่กี VIP - รอบที่ 28

3 ตัวบน

431

2 ตัวล่าง

15
จับยี่กี VIP - รอบที่ 29

3 ตัวบน

445

2 ตัวล่าง

14
จับยี่กี VIP - รอบที่ 30

3 ตัวบน

031

2 ตัวล่าง

26
จับยี่กี VIP - รอบที่ 31

3 ตัวบน

094

2 ตัวล่าง

18
จับยี่กี VIP - รอบที่ 32

3 ตัวบน

227

2 ตัวล่าง

65
จับยี่กี VIP - รอบที่ 33

3 ตัวบน

863

2 ตัวล่าง

74
จับยี่กี VIP - รอบที่ 34

3 ตัวบน

370

2 ตัวล่าง

87
จับยี่กี VIP - รอบที่ 35

3 ตัวบน

938

2 ตัวล่าง

56
จับยี่กี VIP - รอบที่ 36

3 ตัวบน

300

2 ตัวล่าง

96
จับยี่กี VIP - รอบที่ 37

3 ตัวบน

814

2 ตัวล่าง

68
จับยี่กี VIP - รอบที่ 38

3 ตัวบน

715

2 ตัวล่าง

92
จับยี่กี VIP - รอบที่ 39

3 ตัวบน

925

2 ตัวล่าง

50
จับยี่กี VIP - รอบที่ 40

3 ตัวบน

724

2 ตัวล่าง

66
จับยี่กี VIP - รอบที่ 41

3 ตัวบน

523

2 ตัวล่าง

00
จับยี่กี VIP - รอบที่ 42

3 ตัวบน

900

2 ตัวล่าง

54
จับยี่กี VIP - รอบที่ 43

3 ตัวบน

782

2 ตัวล่าง

63
จับยี่กี VIP - รอบที่ 44

3 ตัวบน

186

2 ตัวล่าง

89
จับยี่กี VIP - รอบที่ 45

3 ตัวบน

275

2 ตัวล่าง

62
จับยี่กี VIP - รอบที่ 46

3 ตัวบน

884

2 ตัวล่าง

03
จับยี่กี VIP - รอบที่ 47

3 ตัวบน

752

2 ตัวล่าง

41
จับยี่กี VIP - รอบที่ 48

3 ตัวบน

244

2 ตัวล่าง

84
จับยี่กี VIP - รอบที่ 49

3 ตัวบน

885

2 ตัวล่าง

34
จับยี่กี VIP - รอบที่ 50

3 ตัวบน

264

2 ตัวล่าง

68
จับยี่กี VIP - รอบที่ 51

3 ตัวบน

150

2 ตัวล่าง

77
จับยี่กี VIP - รอบที่ 52

3 ตัวบน

871

2 ตัวล่าง

44
จับยี่กี VIP - รอบที่ 53

3 ตัวบน

652

2 ตัวล่าง

95
จับยี่กี VIP - รอบที่ 54

3 ตัวบน

319

2 ตัวล่าง

46
จับยี่กี VIP - รอบที่ 55

3 ตัวบน

470

2 ตัวล่าง

91
จับยี่กี VIP - รอบที่ 56

3 ตัวบน

967

2 ตัวล่าง

88
จับยี่กี VIP - รอบที่ 57

3 ตัวบน

670

2 ตัวล่าง

51
จับยี่กี VIP - รอบที่ 58

3 ตัวบน

996

2 ตัวล่าง

25
จับยี่กี VIP - รอบที่ 59

3 ตัวบน

970

2 ตัวล่าง

50
จับยี่กี VIP - รอบที่ 60

3 ตัวบน

415

2 ตัวล่าง

61
จับยี่กี VIP - รอบที่ 61

3 ตัวบน

369

2 ตัวล่าง

57
จับยี่กี VIP - รอบที่ 62

3 ตัวบน

322

2 ตัวล่าง

06
จับยี่กี VIP - รอบที่ 63

3 ตัวบน

971

2 ตัวล่าง

30
จับยี่กี VIP - รอบที่ 64

3 ตัวบน

018

2 ตัวล่าง

41
จับยี่กี VIP - รอบที่ 65

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 66

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 67

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 68

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 69

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 70

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 71

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 72

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 73

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 74

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 75

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 76

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 77

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 78

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 79

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 80

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 81

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 82

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 83

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 84

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 85

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 86

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 87

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 88

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล