BER.ONE
สมัครสมาชิก
จับยี่กี VIP - รอบที่ 59

3 ตัวบน

268

2 ตัวล่าง

83
หวยรัฐบาลไทย 1 มีนาคม 2567

รางวัลที่ 1

รอผล

สามตัวหน้า

รอผล

สามตัวหลัง

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยออมสิน

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวย ธกส

3 ตัวบน

249

2 ตัวล่าง

68
หวยหุ้นไทย 28 กุมภาพันธ์ 2567
หวยหุ้นไทยเย็น

3 ตัวบน

705

2 ตัวล่าง

65
หวยลาว 28 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาชนลาว

3 ตัวบน

640

2 ตัวล่าง

77
ลาว (พิเศษ)

3 ตัวบน

052

2 ตัวล่าง

30
ลาว (เช้า)

3 ตัวบน

407

2 ตัวล่าง

76
ลาว EXTRA

3 ตัวบน

793

2 ตัวล่าง

61
ลาว HD

3 ตัวบน

050

2 ตัวล่าง

21
ลาว VIP

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ลาวกาชาด

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ลาวทีวี

3 ตัวบน

501

2 ตัวล่าง

71
ลาวประตูชัย

3 ตัวบน

679

2 ตัวล่าง

35
ลาวมิตรภาพ

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ลาวสตาร์

3 ตัวบน

266

2 ตัวล่าง

41
ลาวสตาร์ VIP

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ลาวสันติภาพ

3 ตัวบน

095

2 ตัวล่าง

67
ลาวสัมพันธ์

3 ตัวบน

452

2 ตัวล่าง

14
ลาวสามัคคี

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ลาวสามัคคี VIP

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ลาวอาเซียน

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยลาว

3 ตัวบน

118

2 ตัวล่าง

61
หวยเวียดนาม 28 กุมภาพันธ์ 2567
หวยฮานอย 4D

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยฮานอย VIP

3 ตัวบน

197

2 ตัวล่าง

33
ฮานอย (ดึก)

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ฮานอย (เช้า)

3 ตัวบน

731

2 ตัวล่าง

01
ฮานอย EXTRA

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ฮานอย HD

3 ตัวบน

384

2 ตัวล่าง

44
ฮานอยกาชาด

3 ตัวบน

036

2 ตัวล่าง

27
ฮานอยทีวี

3 ตัวบน

243

2 ตัวล่าง

94
ฮานอยพัฒนา

3 ตัวบน

591

2 ตัวล่าง

59
ฮานอยสตาร์

3 ตัวบน

533

2 ตัวล่าง

05
ฮานอยสามัคคี

3 ตัวบน

209

2 ตัวล่าง

13
ฮานอยอาเซียน

3 ตัวบน

050

2 ตัวล่าง

29
ฮานอยเฉพาะกิจ

3 ตัวบน

278

2 ตัวล่าง

56
ฮานอยไซง่อน

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ฮานอยไซง่อน (VIP)

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้น VIP 28 กุมภาพันธ์ 2567
จีน VIP (บ่าย)

3 ตัวบน

132

2 ตัวล่าง

02
จีน VIP (เช้า)

3 ตัวบน

092

2 ตัวล่าง

31
ดาวน์โจนส์ VIP

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
นิเคอิ VIP (บ่าย)

3 ตัวบน

832

2 ตัวล่าง

39
นิเคอิ VIP (เช้า)

3 ตัวบน

416

2 ตัวล่าง

44
รัสเซีย VIP

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
สิงค์โปร VIP

3 ตัวบน

274

2 ตัวล่าง

73
อังกฤษ VIP

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ฮั่งเส็ง VIP (บ่าย)

3 ตัวบน

549

2 ตัวล่าง

46
ฮั่งเส็ง VIP (เช้า)

3 ตัวบน

234

2 ตัวล่าง

53
เกาหลี VIP

3 ตัวบน

727

2 ตัวล่าง

87
เยอรมัน VIP

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ไต้หวัน VIP

3 ตัวบน

618

2 ตัวล่าง

31
หวยหุ้นต่างประเทศ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ดาวโจนส์สตาร์

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยมาเลย์

3 ตัวบน

508

2 ตัวล่าง

54
หวยยูโร

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้น 28 กุมภาพันธ์ 2567
หวยยูโร

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้นจีนรอบบ่าย

3 ตัวบน

710

2 ตัวล่าง

47
หวยหุ้นจีนรอบเช้า

3 ตัวบน

848

2 ตัวล่าง

09
หวยหุ้นดาวน์โจน

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้นนิเคอิรอบบ่าย

3 ตัวบน

803

2 ตัวล่าง

49
หวยหุ้นนิเคอิรอบเช้า

3 ตัวบน

199

2 ตัวล่าง

53
หวยหุ้นรัสเซีย

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้นสิงคโปร์

3 ตัวบน

893

2 ตัวล่าง

39
หวยหุ้นอังกฤษ

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้นอินเดีย

3 ตัวบน

488

2 ตัวล่าง

34
หวยหุ้นอียิปต์

3 ตัวบน

646

2 ตัวล่าง

70
หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบบ่าย

3 ตัวบน

685

2 ตัวล่าง

95
หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบเช้า

3 ตัวบน

571

2 ตัวล่าง

09
หวยหุ้นเกาหลี

3 ตัวบน

425

2 ตัวล่าง

46
หวยหุ้นเยอรมัน

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
หวยหุ้นไต้หวัน

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
ฮานอย

3 ตัวบน

645

2 ตัวล่าง

77
ฮานอย (พิเศษ)

3 ตัวบน

831

2 ตัวล่าง

12
จับยี่กี VIP 28 กุมภาพันธ์ 2567
จับยี่กี VIP - รอบที่ 1

3 ตัวบน

880

2 ตัวล่าง

65
จับยี่กี VIP - รอบที่ 2

3 ตัวบน

620

2 ตัวล่าง

02
จับยี่กี VIP - รอบที่ 3

3 ตัวบน

938

2 ตัวล่าง

75
จับยี่กี VIP - รอบที่ 4

3 ตัวบน

436

2 ตัวล่าง

68
จับยี่กี VIP - รอบที่ 5

3 ตัวบน

368

2 ตัวล่าง

40
จับยี่กี VIP - รอบที่ 6

3 ตัวบน

840

2 ตัวล่าง

85
จับยี่กี VIP - รอบที่ 7

3 ตัวบน

235

2 ตัวล่าง

73
จับยี่กี VIP - รอบที่ 8

3 ตัวบน

729

2 ตัวล่าง

57
จับยี่กี VIP - รอบที่ 9

3 ตัวบน

353

2 ตัวล่าง

22
จับยี่กี VIP - รอบที่ 10

3 ตัวบน

512

2 ตัวล่าง

21
จับยี่กี VIP - รอบที่ 11

3 ตัวบน

686

2 ตัวล่าง

67
จับยี่กี VIP - รอบที่ 12

3 ตัวบน

840

2 ตัวล่าง

52
จับยี่กี VIP - รอบที่ 13

3 ตัวบน

352

2 ตัวล่าง

96
จับยี่กี VIP - รอบที่ 14

3 ตัวบน

147

2 ตัวล่าง

87
จับยี่กี VIP - รอบที่ 15

3 ตัวบน

387

2 ตัวล่าง

87
จับยี่กี VIP - รอบที่ 16

3 ตัวบน

031

2 ตัวล่าง

38
จับยี่กี VIP - รอบที่ 17

3 ตัวบน

693

2 ตัวล่าง

32
จับยี่กี VIP - รอบที่ 18

3 ตัวบน

856

2 ตัวล่าง

39
จับยี่กี VIP - รอบที่ 19

3 ตัวบน

884

2 ตัวล่าง

03
จับยี่กี VIP - รอบที่ 20

3 ตัวบน

199

2 ตัวล่าง

44
จับยี่กี VIP - รอบที่ 21

3 ตัวบน

037

2 ตัวล่าง

37
จับยี่กี VIP - รอบที่ 22

3 ตัวบน

066

2 ตัวล่าง

52
จับยี่กี VIP - รอบที่ 23

3 ตัวบน

565

2 ตัวล่าง

10
จับยี่กี VIP - รอบที่ 24

3 ตัวบน

497

2 ตัวล่าง

32
จับยี่กี VIP - รอบที่ 25

3 ตัวบน

778

2 ตัวล่าง

03
จับยี่กี VIP - รอบที่ 26

3 ตัวบน

864

2 ตัวล่าง

78
จับยี่กี VIP - รอบที่ 27

3 ตัวบน

818

2 ตัวล่าง

42
จับยี่กี VIP - รอบที่ 28

3 ตัวบน

884

2 ตัวล่าง

64
จับยี่กี VIP - รอบที่ 29

3 ตัวบน

386

2 ตัวล่าง

97
จับยี่กี VIP - รอบที่ 30

3 ตัวบน

319

2 ตัวล่าง

36
จับยี่กี VIP - รอบที่ 31

3 ตัวบน

147

2 ตัวล่าง

28
จับยี่กี VIP - รอบที่ 32

3 ตัวบน

060

2 ตัวล่าง

41
จับยี่กี VIP - รอบที่ 33

3 ตัวบน

302

2 ตัวล่าง

70
จับยี่กี VIP - รอบที่ 34

3 ตัวบน

264

2 ตัวล่าง

48
จับยี่กี VIP - รอบที่ 35

3 ตัวบน

127

2 ตัวล่าง

23
จับยี่กี VIP - รอบที่ 36

3 ตัวบน

102

2 ตัวล่าง

31
จับยี่กี VIP - รอบที่ 37

3 ตัวบน

119

2 ตัวล่าง

81
จับยี่กี VIP - รอบที่ 38

3 ตัวบน

645

2 ตัวล่าง

24
จับยี่กี VIP - รอบที่ 39

3 ตัวบน

237

2 ตัวล่าง

88
จับยี่กี VIP - รอบที่ 40

3 ตัวบน

348

2 ตัวล่าง

75
จับยี่กี VIP - รอบที่ 41

3 ตัวบน

271

2 ตัวล่าง

50
จับยี่กี VIP - รอบที่ 42

3 ตัวบน

448

2 ตัวล่าง

73
จับยี่กี VIP - รอบที่ 43

3 ตัวบน

173

2 ตัวล่าง

46
จับยี่กี VIP - รอบที่ 44

3 ตัวบน

428

2 ตัวล่าง

45
จับยี่กี VIP - รอบที่ 45

3 ตัวบน

488

2 ตัวล่าง

43
จับยี่กี VIP - รอบที่ 46

3 ตัวบน

607

2 ตัวล่าง

86
จับยี่กี VIP - รอบที่ 47

3 ตัวบน

013

2 ตัวล่าง

03
จับยี่กี VIP - รอบที่ 48

3 ตัวบน

075

2 ตัวล่าง

71
จับยี่กี VIP - รอบที่ 49

3 ตัวบน

459

2 ตัวล่าง

31
จับยี่กี VIP - รอบที่ 50

3 ตัวบน

353

2 ตัวล่าง

47
จับยี่กี VIP - รอบที่ 51

3 ตัวบน

332

2 ตัวล่าง

05
จับยี่กี VIP - รอบที่ 52

3 ตัวบน

580

2 ตัวล่าง

17
จับยี่กี VIP - รอบที่ 53

3 ตัวบน

760

2 ตัวล่าง

22
จับยี่กี VIP - รอบที่ 54

3 ตัวบน

916

2 ตัวล่าง

95
จับยี่กี VIP - รอบที่ 55

3 ตัวบน

243

2 ตัวล่าง

71
จับยี่กี VIP - รอบที่ 56

3 ตัวบน

236

2 ตัวล่าง

23
จับยี่กี VIP - รอบที่ 57

3 ตัวบน

688

2 ตัวล่าง

86
จับยี่กี VIP - รอบที่ 58

3 ตัวบน

059

2 ตัวล่าง

64
จับยี่กี VIP - รอบที่ 59

3 ตัวบน

268

2 ตัวล่าง

83
จับยี่กี VIP - รอบที่ 60

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 61

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 62

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 63

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 64

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 65

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 66

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 67

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 68

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 69

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 70

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 71

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 72

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 73

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 74

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 75

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 76

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 77

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 78

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 79

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 80

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 81

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 82

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 83

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 84

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 85

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 86

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 87

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล
จับยี่กี VIP - รอบที่ 88

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล